Saturday, December 17, 2011

Moeten we ons echt voorbereiden op de '4e doos'?






4thbox

Dit is een vertaling van het gelinkde artikel geschreven door Rick Falkvinge






Terwijl ik keek hoe de duivelse wetten genaamd SOPA, PIPA en NDAA de DMCA en Patriot Act opvolgen in de Verenigde Staten, realiseer ik me dat de ergst denkbare situatie voor burgerrechten zich begint te vormen.


Het interne doel van de Piratenpartij is voor lange tijd al dat het onze taak is om te voorkomen dat Europa in totalitair fascisme vervalt. De V.S. is verloren; het is al voorbij het punt waarna je niet meer terug kan. Onze taak is om te voorkomen dat Europa trouw de V.S. volgt, en dus de sterke connecties op tijd te verbreken. Het was 5 jaren geleden al waarschijnlijk, en is nu  schrikbarend duidelijk.


PIJNLIJK ARTIKEL

Dit artikel kostte mij 24 uren om te schrijven, na een week van diep nadenken. Gewoonlijk kost het me 30 tot 45 minuten om een artikel te schrijven, zodra ik weet wat ik wil zeggen. Het probleem hier is niet dat ik niet weet wat ik wil zeggen, maar dat ik juist teveel wou zeggen. En ik wist niet hoe ver ik durfde te gaan. Uiteindelijk heb ik besloten om me niet in te houden, maar om mijn gedachten open en bloot te leggen. Er is een goed gezegde over dit onderwerp, gebruikt door velen: Vrijheid wordt verdedigd met 4 dozen: Zeep, Stembus, Rechtsgang en munitie. Gebruik het in die volgorde.


Gezien dat dit naar het Nederlands vertaald is, zal ik moeten uitleggen wat de Amerikaanse woordspeling hier is. Deze woordspeling viel echter niet goed naar het Nederlands te vertalen. Deze '4 dozen' zijn niet gelijk duidelijk voor iemand die niet Engels als moedertaal heeft en buiten de Amerikaanse cultuur zit.

  • Zeepkist: Een doos waarop je op de straat op staat, terwijl je je verhaal probeert je verhaal kwijt te kunnen bij het publiek. Lees: protesteren.

  • Stembus: Vrije verkiezingen. Als de wetten en de volksvertegenwoordigers niet in het belang van het volk handelen, vervang ze.

  • Rechtsgang: Als geen volksvertegenwoordigers in het belang van het volk handelen, dan is het juridisch systeem de laatste verdediging, omdat het wetten die tegen de grondwet in zijn kan blokkeren.

  • Munitiedoos: Als het hele systeem zo corrupt is, dat het hopeloos is, en het is niet mogelijk om de wetten via de bovenste 3 dozen te veranderen, dan is er alleen nog een optie over.


We zijn op dit moment al aanbeland bij de 3e doos, en die begint zelfs barsten te vertonen. De Piratenpartijen zijn bezig om de 2e weer werkend te krijgen, minstens in Europa. Het is een gigantisch karwei, maar het is mogelijk. De feiten wijzen daarop. Jammer genoeg zijn de machtshebbers een cultuur aan het kweken waar feiten en educatie gezien worden als geneuzel.


Beleid is contra-wetenschap geworden, en wordt voornamelijk gedreven door 4 belangengroepen, die elk niet willen dat feiten hun ideologie-religie beïnvloeden. De lessen geleerd tijdens de Verlichting worden steeds en steeds meer een obstakel. Informatie wordt gezien als iets gevaarlijks, terwijl het wordt verspreidt in een tempo wat nooit vantevoren is gezien. Misschien wordt het daarom als gevaarlijk gezien.


“Beware of he who would deny you access to information, for in his heart, he dreams himself your master.”

– Commissioner Pravin Lal









Er zijn 4 belangrijke groepen die deze ontwikkeling stimuleren. Elk draagt op haar eigen manier bij, maar samen maken ze de perfecte storm om het schip van de vrijheid te doen kapseizen.

  • Technisch onwetende politici: Beleidvormers en mensen die besluiten maken die niet alleen de technische implicaties van hun beslissingen begrijpen, en zelfs trots zijn dat ze de infrastructuur van de samenleving niet begrijpen: Alsof ze dat als beneden hun niveau zien. Ze proberen ook een wit voetje te halen bij de andere 3 groepen door ze een dienst te bewijzen. Ondertussen pogen ze ook de weinige collega's die de gevolgen wel begrijpen te kleineren.

  • De Copyright Industrie: Deze industrie dreigt overbodig te worden door de kern van burgerrechten gecombineerd met hedendaagse technologie. Omdat technologie niet meer teruggedraaid kan worden, wordt het andere gesloopt.

  • Veiligheids Profiteurs: Een zeer klein groepje maken recordwinsten door onze burgerrechten kapot te maken. Kijk bijvoorbeeld aan de nieuwste scannertechnologie op vliegvelden bijv; die is er tenslotte gekomen om terrorisme te lijf te gaan. Het is hetzelfde type mensen dat oorlogen verzint om winst te maken. "Wie geeft erom als een paar honderdduizend mensen sterven." Namen zoals 'Halliburton' en 'Blackwater Security'.

  • Een mengelmoes van anti-vrijheidsfundamentalisten: Er is geen tekort aan mensen die ervan dromen om jou te vertellen hoe je moet leven. Het maakt niet uit als ze jouw vrijheid willen inperken of de waarden van het Christendom, Islam, Socialisme of enig andere externe levenswijze die zogenaamd alle antwoorden bevat; ze zijn allemaal één en hetzelfde. Het ergste type zijn diegenen die zeggen het "Voor de kinderen te doen", zoals ECPAT..



Als deze samenkomen, zijn deze de perfecte mix om wetten en beleid te maken die niet voor het publiek zijn, maar tegen het publiek terwijl ze alleen maar zeer kleine specifieke belangen behartigen. Deze wetten hebben geen problemen ermee om al onze vrijheden weg te nemen, van het recht op privacy en vrijheid, tot het recht van vrijheid van meningsuiting (Copyright Industrie), tot zelfs het recht van leven (Veiligheids Profiteurs). Voor dit is het nodig om een omgeving te maken die zeer vijandig is tegenover feiten en onafhankelijk onderzoek. Dit is al gedaan (lees: copyright industrie, en losstaand daarvan, 'terrorisme').


Een voorbeeld kan zijn dat je wetten structureert om te voorkomen dat mensen in herhaling vallen, of een ergere misdaad plegen. Hoe zwaarder het misdrijf, des te hoger de straf. Na herhaling, zal de straf nog hoger zijn. Een voorbeeld hiervan is dat Moord een veel hogere straf krijgt dan overval. En gecombineerd nog een hogere straf dan een van beide. Dit valt onder criminologie.


Recentelijk heeft de V.S. al de wetenschap hierover genegeerd, en heeft met 86 voor tegen 13 tegen gestemd voor een wet dat elk willekeurig persoon oneindig vastgezet kan worden, of zelfs geëxecuteerd, zonder een aanklacht. 86 tegen 13! Dat is wat ik bedoel met dat de V.S. al verloren zijn. Wat heeft het voor nut om zich aan de wetten te houden, wanneer, zelfs als je er goed aan houdt, je in de gevangenis gegooid en geëxecuteerd kan worden. Zelfs als er geen showproces is? Ik heb er gisteren over getweet, en noemde zelfs de '4e doos'.





Daarnaast, de vage term 'terrorist' wordt nu zelfs langzamerhand toegekend aan protesterende mensen en dissidenten. Mensen die niet met het establishment het eens zijn. De wet die recentelijk in de V.S. is aangenomen, geldt alleen voor terroristen. En tegelijkertijd worden protestacties zoals Occupy Wallstreet gecategoriseerd als 'lage-niveau terroristen'. Er is geen rare gedachtegang nodig om te zien waar dit naartoe gaat, zelfs terwijl veel mensen duidelijk beïnvloed zijn door ongeloof -- Puur weigeren om de gebeurtenissen te zien die recht voor hun ogen gebeuren. Zoals ik zei, de V.S. gaat een paar duistere decennia tegenmoet.


Laat mij een voorbeeld geven om de ernstigheid van deze situatie te schetsen. Wanneer wetten zoals deze in werking zijn, en een paar mensen zijn verdwenen. Als je dan een paar politiemensen achter jou aan ziet komen, is het logisch om ze vanaf een afstand te vermoorden. Er zal niks ernstigers gebeuren dan al te gebeuren stond, en het vergroot je kansen om te overleven en vrijheid te hebben. En mensen zullen snel samen gaan werken om dat precies te doen. Op dat moment worden wetten irrelevant; vindingrijkheid en intelligentie bepalen letterlijk of je leeft of sterft.


Tijdens de Arabische Lente, zag je op bijna iedere activistenfoto andere mensen met hun mobieltjes in hun hand. De 'brandstof' voor de revolutie bevatte niet alleen de 'brandstof' zelf, maar ook een instructie om meer 'brandstof te maken'. Dit werd allemaal razendsnel verspreid via internet, en daarom wilt een deel van de gevestigde orde koste wat kost controle hebben over het internet. Het is dezelfde reden waarom wij erom moeten vechten.



Ik geloof dat democratie het pad moet zijn dat zonder discussie gekozen moet worden, zolang er hoop is van vrijheid door democratie. Maar helaas, dat pad is aan het sluiten. En het wordt gesloten door onze volksvertegenwoordigers, namens bepaalde belangenbehartigers. Winst en fundamentalisme. Het pad is nog niet gesloten, maar er zijn vele actoren druk bezig het te sluiten.


Ik ben een blanke volwassen man in Europa. Een hoog opgeleide ondernemer. Zelfs bekroond als een van de beste denkers op de wereld. Ik schud handen met presidenten, kabinetsleden en staatssecrarissen over de hele wereld. Ik heb niks te vrezen als ik gewoon mijn gang ga. Logisch gezien zou ik een van de laatste moeten zijn dat het tot dit zou moeten komen.


Deze gedachte is niet zo huiveringwekkend als het verkeerd is, dan wanneer het correct is: mogelijk heb ik het verkeerd. Vele anderen hebben er waarschijnlijk over nagedacht, maar het niet gezegd. Als dat zo is, dan moet een groot gedeelte van de bevolking van het Westen gekeken hebben naar de Arabische Lente, en ondertussen zich mentaal hebben voorbereid om hetzelfde ook in hun leven te doen.


Sommige mensen denken dat Europa een baken van licht is, maar ook hier werken politici eraan om de V.S. in hun voetsporen te treden naar duisternis. Maar, Europa kan nog altijd gered worden. Activisme kan hier nog altijd een effect hebben, en zo ook politiek werk en protesteren op de straten. We kunnen dit terug draaien. Kunnen, en moeten.


Ik wil absoluut niet naar de situatie gaan die beschreven wordt in dit artikel. Echt niet. Ik vervloek de mensen die dit veroorzaken, en zorgen dat ik zo denk. Maar wanneer ik in deze situatie getrokken word na jaren van protest en hard werk, zal ik eraan aanpassen. Ik zal vechten voor vrijheid op elke manier dat ik kan, en ik zal anderen erbij helpen. Ik ben gegaan van mij mentaal voorbereiden, tot op de daad voorbereiden in het geval dat zaken echt een verkeerde wending nemen.


Het pistool en het doelwit op de foto bovenaan, is niet een gewone willekeurige foto zoals de meeste foto's op deze blog. Deze foto was genomen vanaf mijn bureau, een halve meter vanaf waar ik zit.



Sunday, September 25, 2011

Why I support the Pirate Parties



Why I support the Pirate Partes.

Many people have often asked me the same question in the past: Why do you support the Pirate Parties? I'll explain my reasons for supporting them in this blog post.

About the Pirate Party movement.

The Pirate Party movement is a political movement, which spans over 50 countries at the moment. It's an entirely new ideology, which can't be compared with anything to date. Their approach to problems comes mostly from a mix of civil rights, activism, citizen participation in democracy, fixing the illnesses of the neo-liberal definition of the capitalistic system, humanism and fair politics. They've recently booked a big success in Berlin, winning 9% of the vote. Many of the press are comparing it to the rise of the Greens in the 80's. It is comparable to that, but this will trigger the next change in democracy. Due to the Pirate Parties having a certain insight in things, approach of problems, solutions for issues and atmosphere within the parties themselves, I see them as the first ones really being capable of bringing real change.



Their fight doesn't end once the voting is over. They carry on until all of their desires have been fulfilled. They won't give in to corporate lobbyism, and even inoculate the legislature against certain forms of lobbying. And their solutions don't come from a certain ideology, but they pick the best solution out there. Even if it doesn't come from the Pirate Party itself. That's what I call quality legislature. They use the term infopolicy/infopolitics a lot, and that's fair to use. Their most important asset is information. Which is the most important asset for the 21st century and beyond. They want to give information to the people, which will empower the people. And that's their goal. Give the common people power, so they can monitor the government, instead of the government monitoring them.



Why do I support them?

I have several reasons to support them. Firstly, I think that they're one of the few people actually capable of fixing the broken and corrupt political system. Secondly, they propose real solutions to certain problems, such as bad education quality (or even lack of education!), rising healthcare costs, an economy which is stuttering and breakdown of civil rights and liberties (at the demands of several big multinationals). I think they can fix these problems, and that alone would be already why I would give them my support.

The biggest reason is though, that they can defend humanity against the past. Because they're an international movement, they can unify many countries, and make prejudices of the past disappear. This provides a very good protection against a lesson we learned in the previous century: Don't channel your hate against the system towards a minority in society. We all know what happened after that... And if you don't, ask your grandmother. She can perfectly explain it. I hope I have made my point clear enough.

So all in all, I hope you will know now why I support the Pirate Parties. If you've got questions or anything else to say, you can mail me at raaj (dot) moretti (at) gmail (dot) com

-- Roberto Moretti

Wednesday, April 27, 2011

Crime of the 'lawful'


Hello everyone,

There has been a scandal recently in The Netherlands. It involves 3 parties: BREIN (a pro-copyright activist/lobbyist group), AlTransa (A hosting company based from Southern America) and Worldstream (A data-center company).

In january, BREIN took servers, belonging to AlTransa, from the data-center belonging to Worldstream. The reason they used was they suspected that a topsite (topsites are used to privately share data) was hosted on the servers. They ordered the servers without a court order. Worldstream handed the servers over without any protest. This on itself is already illegal, since it's basically the same as theft (since BREIN doesn't have any judicial powers). But it doesn't stop with this.

BREIN also didn't want to give the servers back, unless a certain agreement could be made. This agreement included that the hosting company (AlTransa) would give something (money/promises) in return for getting the servers back. This constitutes blackmailing in the most clear form. You thought it was over with the law violations, right? Well, there's more coming.

BREIN also said that they knew the topsite 'Swan' was hosted on the servers. Next to that, they also say that they didn't take a look into the servers' data. How can they know that the site is on there, while they didn't take a look? This can mean 2 things: 1. They're lying. Or, 2. They did take a look, but don't want to say it. The first is best-case scenario. It would mean libel and slander. The second means also a violation of the law. In this case, a violation of privacy. Both can lead to some serious punishments, in relation to the other things.

Well, you think that BREIN would be punished seriously because of this? Think again! BREIN is so much above the law (while they're no different than the default organization, and hold no judicial powers), that they only have to pay a small settlement with AlTransa. By this time, AlTransa is already bankrupt because of this. In return, BREIN gets to destroy the data on several of the servers (effectively erasing any evidence) and gets away with no punishment. This can have serious consequences, as it could basically mean that a competitor (who holds the same rights as BREIN) can easily shut down another smaller competitor.

The strangest of everything? It has not been in the mainstream media, while there's been huge coverage of the case by independent media. It clearly shows how biased the mainstream media is.

I think the main question isn't where this will lead to. The real question is: When will the general public start protesting against these practices (which happen daily around the world). It is only a matter of time before the Pirate Parties get a lot of support.

Wednesday, April 13, 2011

Hypocrisie van onze Geert

Hallo allemaal,

ik heb een tijdje de situatie rond Geert Wilders en bedreigingen vanuit zijn aanhangers, en aan zijn aanhangers, in de gaten gehouden. Ik kwam erachter dat Geert Wilders zeer dubbele standaarden heeft.

Recentelijk zat een PVV-aanhanger de dochter van Femke Halsema te bedreigen. Dit is veel in het nieuws geweest, mede doordat Femke ervoor naar de rechter was gestapt. Geert Wilders zei niets over deze kwestie, zelfs geen distantiëring. Hij had op zijn minst kunnen zeggen dat hij het afwijst, of dat hij er afstand van neemt. Dit is een zeer grove fout van hem, want wie zwijgt stemt toe (zegt men). Maar de fouten hielden hierbij niet op.

Wilders bleef klagen over bedreigingen aan zijn adres, en bleef vragen om hardere acties tegen zijn bedreigers. Dit is een dubbele standaard, want hij vindt het niet erg als zijn 'tegenstanders' bedreigd worden, maar als hij bedreigd wordt, schreeuwt hij gelijk moord en brand. Daarnaast eist hij steeds van anderen of die zich distantiëren van de bedreigingen. Misschien moet hij dat zelf ook eens doen?

Het wordt tijd dat we eens door onze 'woede' heen kijken, en leren te begrijpen dat we iedereen in het land nodig hebben. Tenslotte, oma weet waarom de huidige situatie met Geert Wilders zeer gevaarlijk is.

Tuesday, March 29, 2011

Het Piratenwiel


Dit is een vertaling van het volgende stukje tekst van Rick Falkvinge.

Dit artikel vat de ideologie van de Piratenpartijen en bewegingen samen. Deze ideologie is nog altijd volop in ontwikkeling, en kan nog altijd aangepast worden! De as van de ideologie is humanisme, maar het is niet 100% humanisme. Het is ook niet liberalisme, socialisme of conservatisme of zoals alle andere voormalige ideologieën. Dit artikel vat ieder deel van de Piratenideologie samen.


Humanisme - de as. Iedereen heeft dezelfde rechten, ongeacht welke afkomst diegene heeft. Iedereen heeft vrijheid om te geloven waar diegene in wilt geloven, zij het religieus, opvattingen of politiek: Iedereen zal gelijk behandeld worden. Iedereen heeft het recht op toegang, gebruik en verrijking van cultuur en kennis. De samenleving en overheid zal niet vooroordelen over iemand hebben.

Privacy. Het recht van ieder individu om privacy te hebben. Dit recht spreidt zich uit over 6 gebieden: briefgeheim, het recht om niet gevolgd te worden, het recht van privacy op eigen grond, lichaam, identiteit en data. Deze zijn allen onschendbaar, en mogen alleen gebroken worden als het individu wordt verdacht van een misdaad. In dat geval mag het alleen proportioneel gebroken worden.

Transparantie. Ieder individu heeft het recht om te onderzoeken hoe de overheid de macht gebruikt die de overheid is gegeven door het volk. De overheid mag niet iets vooraf vragen, zoals identiteit of geld. Iedere burger heeft het recht om volksvertegenwoordigers verantwoordelijk te houden voor hun acties, en de volksvertegenwoordigers mogen dit niet tegen houden.

Cultuur. Iedereen zal het recht hebben om cultuur te maken, en mag daarbij van alle reeds bestaande cultuur gebruik maken. Hiervoor is geen toestemming nodig. Iedereen heeft het recht om cultuur te delen, gebruikmakend van alle bestaande technologieën daarvoor. Iedereen heeft altijd het recht om cultuur op te halen, gebruiken, remixen, publiceren, uitvoeren en om erin deel te nemen.

Kennis. Iedereen heeft het recht om kennis te gebruiken, her te gebruiken en erop voort te bouwen. Niemand heeft het recht om te voorkomen dat iemand kennis verwerft. Resultaten van publiekelijk gesubsidieerd onderzoek vallen in het publieke domein. Journalistiek is niet meer een beroep, maar een activiteit: We hangen af van mensen die delen wat ze zien.

'Swarm Economy'. Mensen hebben niet meer dezelfde baan voor heel hun leven. Ze hebben meestal meerdere banen, waarvan sommige betaald en andere onbetaald. Men wisselt regelmatig van baan. Een probleem is dat vrijwilligerswerk in de huidige economie niet als productie wordt gezien. De samenleving moet op dit gebied aanpassen, en dus ook vrijwilligerswerk als waardevol werk zien.

Diversiteit. Polyculturen in ieder deel van de samenleving zijn zeer belangrijk. Ten eerste voorkomt het culturele en ideologische inteelt. Ten tweede voegt het een zeer belangrijke beschermingslaag tegen machtsmisbruik toe. Ten derde is diversiteit niet alleen nodig in de bevolking, maar ook in de technische aspecten van de samenleving (om bijv. monopolistische structuren tegen te gaan).

Kwaliteit van ons werk. We zijn trots op de kwaliteit voor ons werk. Iedere wet moet nodig, effectief en proportioneel zijn. Wanneer het hier niet aan voldoet, dient het verwijderd te worden. Wanneer een andere wetgeving onze doelen beter uitvoert, dan zullen we die moeten gebruiken in plaats van de huidige. Politieke prestige is schadelijk. Wetgeving is om te regeren, niet om symbolen mee af te geven. Daarom dus ook geen symboolwetgeving.

Pragmatisme. We zetten hoge doelen, en weten dat we die niet gelijk zullen halen. De weg naar de samenleving volgens onze idealen zit vol met tussenstapjes, en we moeten kunnen leven in ieder van die. Als we naar een tussenstap gaan, betekent het dat we niet ons doel opgeven, maar dat we nog steeds richting het doel bewegen.

Bij deze de vertaling. Als er aanmerkingen zijn, je kunt me bereiken op roberto.moretti apenstaartje piratenpartij punt nl.

Monday, March 28, 2011

The latest scam by the copyright industry?

Hey everyone!

It's been a while since my most recent blogpost. This blog post will be about one of the latest scams of the copyright industry. This scam (Dutch article) came to light in Belgium.

The scam is about forcing logistics companies (who use trucks to haul stuff around) to pay for the time spent listening towards the radio inside the trucks. This is done, because the truck cabin is a so called 'workspace'. It is indeed a workspace, but there's a real fraudulent nature behind this scam.

The fraudulent nature is that the music was already paid for twice! First off, the rights on the album were paid. Then, the radio station had to pay the broadcast rights. And now thirdly, the logistics company has to pay for the rights to listen to the radio. Could this mean that in the future, anyone who listens a radio needs to pay rights to listen to the radio?!



These fraudulent practices shouldn't be allowed, ever! It's time people get to know the real fraudulent nature of the copyright industry. They don't act on behalf of the authors and artists they say to support, but only on behalf of their shareholders' demand for excessive wealth. That's why I vote for the Pirate Party! It's time we abolish these dinosaurs of the 20th century, and move into the 21st century!

Friday, January 21, 2011

The wrong government of The Netherlands

Hello everyone,

I wanted to blog about some recent developments in The Netherlands. It is internationally known that The Netherlands are a quite strong ally of the US. Recently, they've been exceeding limits what most people accept in that.

It started with 9/11. The Netherlands cooperated with the US government like an US pet. They handed out information about Dutch citizens, like bank transactions, travel information, criminal records, and more. This has all been made possible by parties like the CDA, VVD and later on the PVV. These right wing parties (extremist right wing in the case of the PVV), give in to US demands, without getting things back for the Dutch people. I see them as traitors of The Netherlands.

Also, the people of The Netherlands are kept in the dark about all of this. It's important information which we need to judge our government well, but the media has largely been trying to cover things up. In the case of wikileaks, they gave a US-favoring spin towards it. Even the recent releases about the acts of the current and past government members towards several people are given a spin sometimes.

The acts of past and recent government members are despicable. They asked the US to illegally murder people, to put allies in the government under pressure (and even giving advice how to do so!), and so on. Even the prime minister (Balkenende) even asked the US to put the vice prime minister under serious pressure!

As it was said on a certain news outlet: "Politics are all about trust. When you can't trust your own government members any more, the government comes to an end and a new one needs to be formed after elections.". It's good to know that certain former government members could stand up to the extreme pressure put on them by the US. These people, like Wouter Bos, kept their own opinions, even when under alot of pressure. That's also why we were allowed to have new elections.

These elections seem to have been manipulated into a certain direction though. It has been proven that the CDA (Balkenende/Verhagen's party, currently in power)) went to the US and said "If you get us into power, we will make sure that The Netherlands remains a strong ally". There are even rumors that the VVD (currently mostly in power, next to the CDA and PVV) did this too. If this proves to be true, I would like to say that the elections have been 'rigged' then through the media.

Also, the deals which The Netherlands maintains with the US, are even so unfair that even the Chinese are more fair (and that means alot!). Dutch citizens can be extradited towards the US, even when the US has nothing more but a claim (so even no proof!). They even have a law which allows them to bring back US citizens with violence when they are arrested or imprisoned in The Netherlands!

It seems clear to me that the past and current Dutch governments are traitors of The Netherlands. They even are destroying the whole educational system now! This is really outrageous!

What is it to be a Dutch citizens, to feel Dutch? Should we feel like US pets, or should we take up our own direction? It should stop right now. The government should care again about it's people, and place their own people which empower them as a first priority. That's why I vote for the Dutch Pirate Party, since they place the people as first priority. Will you vote for them too?

Thursday, January 6, 2011

Minecraft as useful tool - take 2

Hello everyone,

I had posted earlier about why Minecraft is useful for teambuilding. I will expand on this and explain more things about the background.

Games are not toys
Many people are sceptical about using games in a useful way. Games are generally seen as toys, and nothing more. This is mostly seen this way by people who have never played any real educational or teamwork games. They're free to have that opinion, since we're always free to have our opinions.

I have a different opinion. In my eyes, games can be great tools, especially since they're interactive. Not every game is suited for serious purposes though. Still, there are many which are. One of the games which seems like a simple toy, but isn't when used correctly, is Minecraft. I used this way to make a teambuilding environment, which is cheaper and more effective than most teambuilding methods used by corporations.

Several reasons why Minecraft is better than conventional teambuilding
Let me explain this: Minecraft currently costs €15,- per person. Looking up the cheapest teambuilding places in my country, that price is around €20,- to €30,-. That's 25% to 50% cheaper than the cheapest normal teambuilding methods. Even then, it's likely even cheaper, since these conventional teambuilding methods can only be used once. Minecraft can be used infinitely when purchased, in contrary to the conventional teambuilding methods (which include doing various tasks in real life together for an afternoon).

Even if we leave the Minecraft is cheaper argument out of the discussion, you still have several other things to look into. Minecraft is a so called 'Creative Game'. This means that you get dropped in a 'sandbox' (a game which never ends, with no clear goal) and you can let your fantasy and imagination flow freely. This creates a very relaxed environment. Coupled with working together on massive buildings, this makes for very clear positive interaction between the members.

But not only is there clear interaction between members... There's also the advantage that people don't have to travel to a certain place to meet, which also saves on time, cost and effort. Also, Minecraft is a quite 'easy' game in means of controls. The only buttons which you mostly use, are the mouse buttons, the movement keys and the inventory key. Next to an easy-to-use interface, the game also requires hardly any prior knowledge. You need to learn some things about Minecraft though once you play it. It is also available for most platforms, which makes it also not bound with a certain operating system, for instance windows. All this makes Minecraft very accessible.

Rounding stuff up
I think that it is clear now why Minecraft is a very useful tool for teambuilding. I've been pioneering teambuilding in Minecraft together with some others. But many people don't know that they're also pioneers in it. Virtually everyone who has played on an online server, and worked together with people, has been doing this. Many friendships have been created, and many more will be created in Minecraft.

Thanks for reading!

Roberto