Tuesday, March 29, 2011

Het Piratenwiel


Dit is een vertaling van het volgende stukje tekst van Rick Falkvinge.

Dit artikel vat de ideologie van de Piratenpartijen en bewegingen samen. Deze ideologie is nog altijd volop in ontwikkeling, en kan nog altijd aangepast worden! De as van de ideologie is humanisme, maar het is niet 100% humanisme. Het is ook niet liberalisme, socialisme of conservatisme of zoals alle andere voormalige ideologie├źn. Dit artikel vat ieder deel van de Piratenideologie samen.


Humanisme - de as. Iedereen heeft dezelfde rechten, ongeacht welke afkomst diegene heeft. Iedereen heeft vrijheid om te geloven waar diegene in wilt geloven, zij het religieus, opvattingen of politiek: Iedereen zal gelijk behandeld worden. Iedereen heeft het recht op toegang, gebruik en verrijking van cultuur en kennis. De samenleving en overheid zal niet vooroordelen over iemand hebben.

Privacy. Het recht van ieder individu om privacy te hebben. Dit recht spreidt zich uit over 6 gebieden: briefgeheim, het recht om niet gevolgd te worden, het recht van privacy op eigen grond, lichaam, identiteit en data. Deze zijn allen onschendbaar, en mogen alleen gebroken worden als het individu wordt verdacht van een misdaad. In dat geval mag het alleen proportioneel gebroken worden.

Transparantie. Ieder individu heeft het recht om te onderzoeken hoe de overheid de macht gebruikt die de overheid is gegeven door het volk. De overheid mag niet iets vooraf vragen, zoals identiteit of geld. Iedere burger heeft het recht om volksvertegenwoordigers verantwoordelijk te houden voor hun acties, en de volksvertegenwoordigers mogen dit niet tegen houden.

Cultuur. Iedereen zal het recht hebben om cultuur te maken, en mag daarbij van alle reeds bestaande cultuur gebruik maken. Hiervoor is geen toestemming nodig. Iedereen heeft het recht om cultuur te delen, gebruikmakend van alle bestaande technologie├źn daarvoor. Iedereen heeft altijd het recht om cultuur op te halen, gebruiken, remixen, publiceren, uitvoeren en om erin deel te nemen.

Kennis. Iedereen heeft het recht om kennis te gebruiken, her te gebruiken en erop voort te bouwen. Niemand heeft het recht om te voorkomen dat iemand kennis verwerft. Resultaten van publiekelijk gesubsidieerd onderzoek vallen in het publieke domein. Journalistiek is niet meer een beroep, maar een activiteit: We hangen af van mensen die delen wat ze zien.

'Swarm Economy'. Mensen hebben niet meer dezelfde baan voor heel hun leven. Ze hebben meestal meerdere banen, waarvan sommige betaald en andere onbetaald. Men wisselt regelmatig van baan. Een probleem is dat vrijwilligerswerk in de huidige economie niet als productie wordt gezien. De samenleving moet op dit gebied aanpassen, en dus ook vrijwilligerswerk als waardevol werk zien.

Diversiteit. Polyculturen in ieder deel van de samenleving zijn zeer belangrijk. Ten eerste voorkomt het culturele en ideologische inteelt. Ten tweede voegt het een zeer belangrijke beschermingslaag tegen machtsmisbruik toe. Ten derde is diversiteit niet alleen nodig in de bevolking, maar ook in de technische aspecten van de samenleving (om bijv. monopolistische structuren tegen te gaan).

Kwaliteit van ons werk. We zijn trots op de kwaliteit voor ons werk. Iedere wet moet nodig, effectief en proportioneel zijn. Wanneer het hier niet aan voldoet, dient het verwijderd te worden. Wanneer een andere wetgeving onze doelen beter uitvoert, dan zullen we die moeten gebruiken in plaats van de huidige. Politieke prestige is schadelijk. Wetgeving is om te regeren, niet om symbolen mee af te geven. Daarom dus ook geen symboolwetgeving.

Pragmatisme. We zetten hoge doelen, en weten dat we die niet gelijk zullen halen. De weg naar de samenleving volgens onze idealen zit vol met tussenstapjes, en we moeten kunnen leven in ieder van die. Als we naar een tussenstap gaan, betekent het dat we niet ons doel opgeven, maar dat we nog steeds richting het doel bewegen.

Bij deze de vertaling. Als er aanmerkingen zijn, je kunt me bereiken op roberto.moretti apenstaartje piratenpartij punt nl.

Monday, March 28, 2011

The latest scam by the copyright industry?

Hey everyone!

It's been a while since my most recent blogpost. This blog post will be about one of the latest scams of the copyright industry. This scam (Dutch article) came to light in Belgium.

The scam is about forcing logistics companies (who use trucks to haul stuff around) to pay for the time spent listening towards the radio inside the trucks. This is done, because the truck cabin is a so called 'workspace'. It is indeed a workspace, but there's a real fraudulent nature behind this scam.

The fraudulent nature is that the music was already paid for twice! First off, the rights on the album were paid. Then, the radio station had to pay the broadcast rights. And now thirdly, the logistics company has to pay for the rights to listen to the radio. Could this mean that in the future, anyone who listens a radio needs to pay rights to listen to the radio?!These fraudulent practices shouldn't be allowed, ever! It's time people get to know the real fraudulent nature of the copyright industry. They don't act on behalf of the authors and artists they say to support, but only on behalf of their shareholders' demand for excessive wealth. That's why I vote for the Pirate Party! It's time we abolish these dinosaurs of the 20th century, and move into the 21st century!